+48 575 052 205 kancelaria@ks-s.pl

ROZWODY LUBLIN

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez sąd, wówczas gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Oznacza to, że między małżonkami została zerwana wszelka istniejąca wcześniej więź duchowa, fizyczna oraz gospodarcza.

Czytaj więcej

Przemoc domowa

Przemoc domowa lub inaczej przemoc w rodzinie jest zjawiskiem społecznym zachodzącym, gdy członek rodziny, mąż, żona lub inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca próbuje zdominować fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców, dziadków, teściów itp., używając przewagi fizycznej, gróźb, szantażu, w celu zranienia moralnego lub fizycznego.

Czytaj więcej

Separacja

Separacja (tzw. rozdzielenie małżonków od stołu i łoża) to faktyczny lub formalny stan w małżeństwie polegający na rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych, natomiast separacja formalna jest instytucją prawną orzekaną przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. W odróżnieniu od rozwodu separacja nie rozwiązuje związku małżeńskiego.

Czytaj więcej

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska – prawa i obowiązki, które mają względem osoby małoletniej jej rodzice. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W Polsce władzę rodzicielską regulują przede wszystkim przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Alimenty

Alimenty – regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne.