+48 575 052 205 kancelaria@ks-s.pl

Polityka Prywatności

1.    Definicje.

Kancelaria – Kancelaria Adwokacja reprezentowana przez adw. Karolinę Stolat-Sierpińską, zarejestrowana pod nr REGON: 364103933, NIP: 5050082617, świadcząca Usługi Online wraz z płatnościami online.

Użytkownik – osoba, która weszła na witrynę www.lublin-rozwody.pl.

2.    Informacje ogólne.

Administratorem strony www.lublin-rozwody.pl jest: Kancelaria Adwokacka, adw. Karolina Stolat-Sierpińska, al. Racławickie 6/4a, 20-028 Lublin, NIP: 5050082617.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, Klient w każdej chwili może skontaktować się z administratorem, wysyłając wiadomość na adres kancelaria@ks-s.pl

Kancelaria nie powierza przetwarzania danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym, czy firmom trzecim.

Kancelaria korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin stron i podstron, które zostały wyświetlane, czasu, jaki został spędzony na stronie www, czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Kancelaria wykorzystuje także pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa.

3.     Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka (dalej Kancelaria), adw. Karolina Stolat-Sierpińska, al. Racławickie 6/4a, 20-028 Lublin, NIP: 5050082617.

4.     Uprawnienia.

Zgodnie z rozporządzeniem RODO przyznane są każdemu Klientowi następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgoda została wyrażona.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Każdy Klient może w dowolnym momencie zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia jej informacji o tym, jakie dane na jej temat Kancelaria posiada oraz w jakich celach je przetwarza. Wystarczy wysłać wiadomość na adres: kancelaria@ks-s.pl ze stosownym pytaniem. Warto zaznaczyć, że jedno z uprawnień przysługuje Klientowi zawsze – jeżeli uzna on, że przy przetwarzaniu jego danych osobowych Kancelaria dopuściła się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma on możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Kancelaria gwarantuję poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych i zapewniam, że każdorazowo podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

5.     Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz jej swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe.

Dane Użytkownika bądź Klienta są w takim przypadku przetwarzane w celu kontaktu z nią, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda osoby wynikająca z zainicjowania z Kancelarią kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Kancelaria nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy taka korespondencja zostanie usunięta. Zarówno Klient, jak i Użytkownik mają prawo domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadzili z Kancelarią (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Kancelarii, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z strony tych osób.

6.     Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona www.lublin-rozwody.pl wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić każdemu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niego.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez systemy teleinformatyczne.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Należy pamiętać, że zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Warto mieć też na uwadze, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

7.  Cookies podmiotów trzecich.

Strona Kancelarii, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka.

Strona www.lublin-rozwody.pl wykorzystuje Google Analytics firmy Google LLC do śledzenia aktywności w serwisie, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.

Logi serwera

Korzystanie z strony www.lublin-rozwody.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu ich identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.